Dřevěná světnice

Pouze majetné patricijské rodiny si mohly dovolit obytné věže a elegantní dřevěné světnice. Tyto obytné místnosti ze dřeva se daly - v protikladu k místnostem z kamene - snadno vytápět. Kompletně se dochovalo jen několik málo dřevěných světnic, jedna z nich byla znovu objevena v roce 1994 a následně se stala součástí hotelu.

tl_files/bilder/geschichte1_small.jpg   tl_files/bilder/geschichte2_small.jpg   tl_files/bilder/geschichte3_small.jpg   tl_files/bilder/geschichte4_small.jpg

tl_files/bilder/geschichte5_small.jpg   tl_files/bilder/geschichte6_small.jpg   tl_files/bilder/geschichte7_small.jpg   tl_files/bilder/geschichte8_small.jpg